גלריה

מפגשים בסתיו 2021
ביקורים של אג'אהן 2018-2015
מפגש בגליל המערבי - אביב 2021
טיול לערבה - ינואר 2018
טיול לערבה - ינואר 2018
בתרונות רוחמה - חורף 2019
מפגשים שונים לאורך 2020-2019
ביקור של אג'אהן סוקהיטו - אביב 2019
×