צ'נטינג

הצ'נטינג הוא חלק משגרת התרגול במנזרים. זוהי מילה קשה לתרגום, שכן תרגול הצ'נטינג אינו תפילה אך גם לא דקלום או שירה. רוב רובו של ספר הצ'נטינג מורכב מלימודים שהעניק הבודהא ולצדם ישנם מספר קטעים שנוספו למסורת בתקופות יותר מאוחרות.

במנזרי היער, וכך גם במפגשי הגלעד, נהוג לבחור קטע או שניים ולשיר אותם יחדיו בצורה יחסית פשוטה. לצד נושאי ההרהור והתזונה שהטקסטים מענקים ללב ולתודעה, זהו גם תרגול של מודעות והקשבה – הפעם, לעומת תרגול המדיטציה, בצורה משותפת עם שאר החברים.

לחצו כאן לקובץ של ספר הצ'נטינג.

Salutation for the Triple Gam (p.8)
Verses on the Sharing of Merits – Short (p. 28)
Verses on the Sharing of Merits – With intro (p. 28)
Verses of Sharing and Aspiration (p. 31)
Universal well being (p. 32)
Brhama Viharas – Pali (p. 34)
Brhama Viharas – English (p. 35)
Metta Sutta – English (p. 36)
Highest Blessings (p. 38)
Five Subjects for Frequent Recollection (p.44)
32 Parts of the Body (p. 46)
Aniccānusati – Reflection on Impermenance (p. 48)
True and False Refuges (p.50)
Shining Night of Prosperity (p.56)
Ovada Patimokkha (p.60)
The Buddhas First and Last Words (p.62)
The Teaching on the Noble Eightfold Path (p.72)
Ten Subjects For Frequent Recollection (p. 96)
Taking Refuge and Five Sīla (p. 156)

Ajahn Chah visit at Insight Meditation Society, 1979

Dedication and Preliminary Homage (p. 2) 
Homage to the Budda, Dhamma, and Sangha (p. 4) 
Closing homage – Pali 

חזרה לספריית לימוד

×