"חמשת המתנות"

קטע מתורגם מתוך דבריו המקוריים של הבודהא על חמשת כללי ההתנהגות, הפאנצ'ה סילה (Pañca sīla):

"… ישנן חמש מתנות, חמש מתנות אדירות שהן מקוריות, עמידות לאורך זמן, מסורתיות, עתיקות, טהורות, מזוקקות מתחילתן. הן ללא רבב ויהיו ללא רבב לעולמים. חכמים וברהמינים לא יבקרו אותם. אילו הן חמש מתנות הללו?

ישנו מקרה שבו תלמיד של האנשים הנאצלים זונח פגיעה ביצורים אחרים, נמנע מפגיעה ביוצרים חיים. בעשייתו כך, הוא מעניק חופש מפחד, חופש מעוינות וחופש מרצון רע לאין ספור יצורים. ובתורו הוא בעצמו זוכה לכמות גדולה מספור של חופש מפחד, חופש מעוינות וחופש מרצון רע. זוהי המתנה הראשונה, המתנה הראשונה שהיא מקורית, עמידה לאורך זמן, מסורתית, עתיקה, טהורה, מזוקקת מתחילתה. היא ללא רבב ותהיה ללא רבב לעולמים. חכמים וברהמינים לא יבקרו אותה.

ישנו מקרה שבו תלמיד של האנשים הנאצלים זונח לקחת מה שלא ניתן לו, נמנע מלקחת מה שלא ניתן לו. בעשייתו כך, הוא מעניק חופש מפחד, חופש מעוינות וחופש מרצון רע לאין ספור יצורים. ובתורו הוא בעצמו זוכה לכמות גדולה מספור של חופש מפחד, חופש מעוינות וחופש מרצון רע. זוהי המתנה השנייה, המתנה השנייה שהיא מקורית, עמידה לאורך זמן, מסורתית, עתיקה, טהורה, מזוקקת מתחילתה. היא ללא רבב ותהיה ללא רבב לעולמים. חכמים וברהמינים לא יבקרו אותה.

ישנו מקרה שבו תלמיד של האנשים הנאצלים זונח פעילות מינית פוגענית, נמנע מפעילות מינית פוגענית. בעשייתו כך, הוא מעניק חופש מפחד, חופש מעוינות וחופש מרצון רע לאין ספור יצורים. ובתורו הוא בעצמו זוכה לכמות גדולה מספור של חופש מפחד, חופש מעוינות וחופש מרצון רע. זוהי המתנה השלישית, המתנה השלישית שהיא מקורית, עמידה לאורך זמן, מסורתית, עתיקה, טהורה, מזוקקת מתחילתה. היא ללא רבב ותהיה ללא רבב לעולמים. חכמים וברהמינים לא יבקרו אותה.

ישנו מקרה שבו תלמיד של האנשים הנאצלים זונח דבר שקר, נמנע מדבר שקר. בעשייתו כך, הוא מעניק חופש מפחד, חופש מעוינות וחופש מרצון רע לאין ספור יצורים. ובתורו הוא בעצמו זוכה לכמות גדולה מספור של חופש מפחד, חופש מעוינות וחופש מרצון רע. זוהי המתנה הרביעית, המתנה הרביעית שהיא מקורית, עמידה לאורך זמן, מסורתית, עתיקה, טהורה, מזוקקת מתחילתה. היא ללא רבב ותהיה ללא רבב לעולמים. חכמים וברהמינים לא יבקרו אותה.

ישנו מקרה שבו תלמיד של האנשים הנאצלים זונח צריכת חומרים משכרים ומערפלי תודעה, נמנע מצריכת חומרים משכרים ומערפלי תודעה. בעשייתו כך, הוא מעניק חופש מפחד, חופש מעוינות וחופש מרצון רע לאין ספור יצורים. ובתורו הוא בעצמו זוכה לכמות גדולה מספור של חופש מפחד, חופש מעוינות וחופש מרצון רע. זוהי המתנה החמישית, המתנה החמישית שהיא מקורית, עמידה לאורך זמן, מסורתית, עתיקה, טהורה, מזוקקת מתחילתה. היא ללא רבב ותהיה ללא רבב לעולמים. חכמים וברהמינים לא יבקרו אותה."

קישור ללימוד המקורי (מתורגם לאנגלית מפאלית): AN 8.39


דאנה, סילה ובהאוונא
ימי אופוסאטהא
ספריית לימוד

×